Participació cultural i benestar. Què ens diuen les dades?

Aquest dossier se centra en la importància social d’una cultura accessible i integradora, així com en la contribució del sector cultural al creixement sostenible, la innovació i l’ocupació. Observatori Social de “la Caixa” (2018).

Location
,
Contact info
Age targets
Sociodemographics
Cultural Sectors
Aims