La participació cultural de la joventut catalana 2001- 2015

Aquest estudi tracta sobre la participació cultural de la joventut catalana el segle XXI i ho fa a partir de les enquestes sobre hàbits, pràctiques i consums culturals que ha realitzat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya els anys 2001, 2006, 2013 i 2014. CoNCA (2016).

Location
,
Contact info
Age targets
Sociodemographics
Cultural Sectors
Aims