16th October 2017

Com haurien de col·laborar els bibliotecaris i els lectors joves?

Nahide Arabadji i Paula Högström, del centre cultural Det Fria Ordets Hus a Växjö, Suècia, van entrevistar 95 estudiants entre 16 i 18 anys per conèixer-ne les opinions sobre la lectura, la llibertat d'expressió i l'expressió personal. Com a part del projecte Engage, els joves també van participar en seminaris i en un grup de lectura després de les classes escolars, on van llegir i debatre sobre llibres específics setmanalment.

Un cop fetes les entrevistes, van agrupar-ne les opinions més habituals. Què és el que necessiten els joves per llegir més i què en pensen sobre el tema? Els resultats es presentaran al Seminari "Hey, you reading inspirer" el proper mes de maig, davant d'un grup variat de bibliotecaris europeus:

1. La majoria dels estudiants creuen que no coneixen prou el seu bibliotecari i que els agradaria conèixer-lo més. Per tant, els bibliotecaris haurien de proposar-se establir-hi relacions personals.

2. Creuen que hi hauria d'haver millor informació dirigida al públic jove sobre el que es fa a la biblioteca i per què.

3. Proposen que els donin consells sobre llibres més personalitzats. "Si sabessin el que m'agrada i m’aconsellessin, probablement llegiria més".

4. Creuen que la lectura no és una activitat que només es fa a través dels llibres. Molts joves preferirien llegir relats curts a través del telèfon mòbil.

Quan van parlar amb els estudiants sobre la lectura, la majoria dels que no llegien deien que era per manca de temps. A ells, la lectura no els sembla una activitat prou interessant. Amb la lectura obligatòria d’un llibre a classe consideren que n’hi ha prou. Alguns d'ells també deien que l’oferta de llibres a les biblioteques és tan gran que els en dificulta la tria d’un de bo. Tant els lectors com els no lectors creuen que seria adient crear un espai a la biblioteca on poguessin seure i passar l’estona o xerrar. Per a ells, per tant, és essencial crear un lloc de trobada on puguin sentir-se còmodes.

Hi ha una restricció rellevant que cal tenir en compte: sovint només hi ha un bibliotecari per a més d'un miler d'estudiants d’una sola escola, per tant, és massa feina per tan poc temps. Una solució seria que col·laboressin amb els professors, per exemple, a l'hora d'escollir els llibres de lectura obligatòria. El bibliotecari podria confeccionar una llista de llibres per al professor i per als estudiants a fi de facilitar-los-en la selecció.

Group
ca
es
en