7th June 2017

Un projecte internacional del PEN Català entre els 66 seleccionats per la Comissió Europea dins el programa Creative Europe

Engage! és un projecte cultural d’abast europeu liderat pel PEN Català que vol promoure la participació dels joves en la vida cultural i literària com a forma d’apoderament i de foment del pensament crític i d’una millor comprensió de les realitats multiculturals.

El projecte s’adreça a les organitzacions literàries petites i mitjanes i a les xarxes culturals europees (ICORNPEN Internacional i UNESCO Cities of Literature), per tal de garantir que unes i altres segueixin sent rellevants en el futur, mitjançant l’enfortiment de la seva relació amb el públic jove. L’estratègia és crear un protocol basat en els mètodes de coproducció cultural que ajudi les organitzacions literàries a trobar formes innovadores i creatives d’interactuar amb la gent jove.

El projecte inclou aspectes com la formació, la recerca, el disseny i l’avaluació d’una metodologia pròpia de desenvolupament d’audiències, l’intercanvi d’experiències, o el debat públic sobre el paper d’aquestes organitzacions i la participació dels joves en la vida cultural dels seus pobles i ciutats. Les activitats programades fan especial èmfasi en aquells col·lectius que tenen menys accés a la vida cultural, ja sigui per raons econòmiques, socials o territorials.

En el marc del projecte que durarà 2 anys, s’han programat activitats culturals en diverses ciutats europees en col·laboració amb festivals, institucions culturals locals, ajuntaments i escoles de secundària.

El projecte culminarà amb un congrés internacional que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona i els resultats seran publicats i anunciats a les agències i actors rellevants del govern per influir i contribuir a la promoció de les polítiques d’innovació en el sector cultural.

Els socis del projecte són:

a) L’associació d’escriptors Writer’s Centre Norwich (Norwich, UK) que exerceix com a agència de desenvolupament literari de la regió d’East Anglia i gestiona la condició de ciutat literària de la UNESCO de Norwich, a més de celebrar diferents festivals literaris en col·laboració amb entitats com l’Arts Council o el British Council.

b) Det Fria Ordet Hus (Vaxjo, Suècia), una entitat municipal dedicada a promoure la llibertat d’expressió i difondre el patrimoni literari local.

c) Krakov Festivals Office, organisme que gestiona els principals festivals de la ciutat de Cracòvia i la seva vida cultural a més de la condició de Cracòvia com a ciutat literària de la UNESCO.

Group
ca
es
en